Missie

De MISSIE van Leven Geeft Leven is als volgt gedefinieerd:

Het verspreiden van kennis
over de continuïteit en het wonder van het leven,
en vanuit eerbied en compassie
ruimte scheppen voor de individualiteit van de mens
en het vervullen van zijn pad vanaf conceptie.

Leven Geeft Leven heeft zich ten doel gesteld deze vitale kennis te verspreiden
en te willen werken aan een samenleving die vanuit eerbied voor het leven dat ons is gegeven,
en vanuit compassie voor het pad van de ziel,
ruimte wil scheppen voor elk individu,
zodat de ziel haar pad terug naar huis kan vinden.
Waarbij wij ervan uitgaan dat het pad van de ziel in dit leven bij conceptie begint.