Over ons

Leven Geeft Leven is een algemeen nut beogende organisatie (ANBI) zonder winstbelang. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf personen: 

Riet Hulsink  (voorzitter), Ton Cloin (penningmeester), Marnix van Woudenberg (secretaris),  Marijke Torenvlied (bestuurslid) en Lygéa Voorham (bestuurslid).

Met een dankbetuiging aan de oprichters:  Joyce Carels, Piet van Straaten, Willem Bekendam en Lygéa Voorham


Joyce Carels

Joyce Carels

 “Mijn hart ligt bij het uitdragen van de werkelijke aard van de ziel. De goddelijke vonk die ieder van ons is. De schoonheid die deze aarde kan zijn. En het onderwijzen van de onwetende massa.

Opdat allen vrij mogen worden door de Waarheid.”


Piet van Straaten

(mob.nr.  06-16239878)

Piet van Straaten

 “Leven Geeft Leven begint voor mij bij Jezus. Als ik denk aan de pijn die op innerlijke niveaus wordt geleden, in eerste instantie door de ziel, die een abortus ondergaat, maar ook door de aanstaande vader en moeder, dan word ik erg verdrietig. Als ik dan denk aan zoveel onwetendheid over dit onderwerp en dat er door die onwetendheid een verharding in de maatschappij ontstaat, dat het wordt weggeredeneerd, dan overweldigt het onderwerp me. Ik kan dan niets anders, dan via mijn hart contact maken met het hart van Jezus om mijn verdriet te troosten en de kracht te ontvangen om door te gaan.”


Lygéa VoorhamLygéa Voorham    

Mijn doel is vooral om de waarheid over de ongeborene te brengen, namelijk dat HET LEVEN begint bij conceptie.

 


Marnix van Woudenberg  

Ik heb altijd al met jeugd en jongeren willen werken. De jeugd en onze toekomst (nieuwe generatie) gaat mij erg aan het hart. Sinds het lezen van het boekje “Geboren willen worden” was ik intens geraakt en daarom zet ik mij nu in voor het toelaten en beschermen van leven.

 

 

 


Ton Cloin

(mob.nr. 06-24518184)


Elke dag beleef ik als een wonderlijk ontwaken. De ervaringen die ik door te doen of te laten beleef, leren mij dat alles gevolgen heeft. Wanneer ik kies vanuit mijn hart of eigenlijke zelf voel ik mij in een stroom van levenskracht en levensvreugde geplaatst. Verwondering over en verrukking in het leven zijn dan vaak mijn deel. Dit ontwaken begint voor mij bij de conceptie en ik wens het iedere levensstroom toe.


Marijke Torenvlied

         Je hoeft maar even naar zo’n babykoppie te kijken en je beseft dat het toch onvoorstelbaar èn onacceptabel is dat zulk ‘blije’ leven, het leven wordt ontzegd en zelfs ontnomen. Wij zijn allen één:   Het is dan alsof een stuk van je eigen ziel wordt vernietigd……  

Ik kies voor LEVEN, en wat kiest u vanaf vandaag ?


Riet Hulsink

(mob.nr. 06-83254739)

Het grote recht om geboren te worden, het recht van elke ziel. Dit de mensen bewust te maken, bewust te maken dat aborteren niet alleen maar een kleine handeling is, maar dat er ook grote gevolgen aan zitten.