Gezin

Het gezin in de Aquariustijd

In de Aquariustijd is het gezin de basis van de samenleving. Als het met de gezinnen goed gaat, gaat het goed met de samenleving.

Van het grootste belang is harmonie, onderling begrip, voldoende quality time voor jezelf en elkaar, en compassie met je eigen en elkaars onvolkomenheden.

Omdat deze tijd met al zijn uitdagingen bijna niet meer te verenigen is met een harmonieus gezinsleven, nodigen wij je uit voor een gesprek om je te helpen jouw diepste wens te vervullen: een liefdevol thuis.

800px-Family_Portrait_