Archief op auteur | admin

Doel en missie

Leven Geeft Leven is een initiatief om uitdrukking te geven aan onze liefde en respect voor elk mensenleven van conceptie tot natuurlijke dood. 

Wij hebben diepe eerbied voor het kind:  de basis van onze toekomst!

Bestel je exemplaar van het boek Geboren willen worden voor € 10 via Leven Geeft Leven en steun ons initiatief!

De wereld is in beroering. Waar ligt de oplossing?

“Het kind is begiftigd met ongekende krachten, die ons naar een stralende toekomst kunnen leiden. Als we werkelijk een nieuwe wereld willen, dan moet het onderwijs zich tot doel stellen om deze verborgen mogelijkheden te ontwikkelen.” ~Dr. Maria Montessori~

Er ontbreekt iets aan onze beschaving. Een vitaal onderdeel wordt verwaarloosd: en dat is de scheppende en sociale kracht van het kind. Als er een verandering in onze samenleving moet komen, dan komt die door het kind. Het kind wordt geboren met de oplossingen voor alle problemen. Het is daarom van groot belang dat het kind wordt gekoesterd en de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, van conceptie tot volwassenheid (33 jaar). Alleen dan zal onze samenleving weer gezond kunnen worden.

“Het kind en de volwassene zijn twee verschillende delen van de mensheid die moeten samenwerken, elkaar doordringen, elkaar helpen.

Het is daarom niet alleen de volwassene die het kind moet helpen, maar ook het kind dat de volwassene moet helpen. Nee, meer dan dat! Op dit kritieke moment in de geschiedenis, waar we ons nu bevinden, is de bijstand door het kind een overduidelijke noodzakelijkheid geworden voor alle mensen.

Tot nu toe is de evolutie van de menselijke samenleving alleen tot stand gekomen rond de wens van de volwassene. Nooit vanuit de wens van het kind. Het beeld van het kind is buiten onze gedachten gebleven toen we onze samenleving bouwden. En hierdoor kan de vooruitgang van de mensheid vergeleken worden met die van een man die probeert vooruit te komen op één been, in plaats van op twee.”

~Dr. Maria Montessori~

Dit bericht is geplaatst op 10 december 2012. 1 reactie