Ongeborenen voelen geen pijn?

Lieve lezer!

 

Eén van de argumenten van aanhangers van abortus, dat mij het meeste in razernij brengt, is, dat de ongeboren kinderen daarbij, naar men meent, geen pijn ondervinden.

Over zo veel domheid, onwetendheid en wreedheid kan ik niet anders dan woedend worden:

Het kind in de baarmoeder reageert op aanrakingen vanaf de zesde week. De pijn-receptoren zijn in de 18e week al volledig ontwikkeld.

Het pijncentrum in de hersenen, de thalamus, ontwikkelt zich tussen de 8e en de 16e week.

Ondertussen kan men met eigen ogen zien wat een kind allemaal in de baarmoeder voelt.
De kennis over het leven van een kind in de baarmoeder heeft zich razensnel ontwikkeld in de laatste decennia.

Tegenwoordig weten wij bijvoorbeeld, dat de baarmoeder noch licht- noch geluidsdicht is.

Het kind kan dus horen wat daarbuiten gesproken wordt. Het kind kan zelfs voelen dat over hem/haar gesproken wordt!

Het kind in de baarmoeder is dermate gevoelig en ingesteld op de gemoedstemming van de moeder, dat het die stemmingswisselingen beseft.
Psychologen rapporteren meer en meer psychische problemen die zich reeds voordoen in de baarmoeder, misschien omdat de moeder leed aan stress of depressie.

…. of zelfs overwoog: abortus!

Zowel psychologische waarneming als ook gevoeligheid zijn bij een ongeboren kind op zo’n manier  ontwikkeld, dat er tussen een geboren en een ongeboren mensenkind geen grote verschillen zijn.

 

Alleen de taalvaardigheid is nog niet ontwikkeld en daarom worden de ervaringen in de baarmoeder niet in het geheugen vastgelegd, zoals bij ons volwassenen.  Maar beïnvloeden zowel goede als slechte gewaarwordingen dat fundamentele gevoel van de mens en beïnvloeden hem voor het leven.

Wanneer je bedenkt, hoe soortgelijk aan ons, de ongeboren kinderen zijn, herinnert men zich onwillekeurig de zin:

“Wat u voor de minste van één mijner broeders hebt gedaan, dat heeft u mij gedaan”.

Dat is de reden dat we alles wat we in onze macht hebben, voor deze ‘minsten’ doen.

We moeten ze redden!

Helpt u mij alstublieft daarbij: We kunnen dat alleen samen bereiken!

Laten we de ongeborenen zichtbaar maken!

Beveelt u ons aub aan bij uw vrienden en familieleden, indien u hen deze link toezendt:

http://www.dvck.org/sosunt/

Nodig hen uit om met ons mee te doen.

Met Gods hulp zullen we vooruitgaan.

 

U en ik samen. Voor de minsten onder ons!


Met vriendelijke groeten

Pilar Herzogin von Oldenburg

(spreekster SOS Leben)

www.dvck.org

Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.