Mantra’s

Mantra voor genezing en zuivering:

IK BEN een wezen van violet vuur!

IK BEN Gods verlangen, zuiver en puur!

Mijn kind is een wezen van violet vuur!

Mijn kind is Gods verlangen, zuiver en puur!

Baby in violet vuur

Roep ter bescherming Aartsengel Michael aan:

Aartsengel MichaëlCopyright © 2013 Summit Publications, Inc.

Aartsengel Michael
Copyright © 2013 Summit Publications, Inc.

MICHAEL, AARTSENGEL VAN GELOOF

Uit naam van Jezus de Christus, roep ik naar de Almachtige God om Aartsengel Michael te zenden, de Verdediger van de Gelovigen, voor het behoud van leven op aarde, voor de bescherming van elke moeder met kind, en voor de vervulling van de cycli van zwangerschap en geboorte voor elke ziel geschapen door God en voorbestemd om dit jaar op aarde geboren te worden! Uit naam van de gehele Geest van de Grote Witte Broederschap en de Wereldmoeder, elementaal leven – vuur, lucht, water, en aarde, beveel ik:

 (Geef hier je gebeden)

O liefste Michael, aartsengel van Geloof,

Verzegel bescherming rond hun leven;

Laat dagelijks hun Geloof verbreden

Dat God al dat echt is in het leven.

Lieve Michael, ga hen nu voor,

Eerbied van hen naar uw schild van Geloof;

Harnas van Licht van de levende vlam,

Maak actie manifest uit Gods naam.

O Michael, Michael, Prins van het Licht,

Engel van Geloof, wonderschoon, licht,

Verzegel bescherming om hen heen;

Tot hemels Geloof alle fouten heelt.

Lieve Michael, ga hen nu voor,

Eerbied van hen naar uw schild van Geloof;

Harnas van Licht van de levende vlam,

Maak actie manifest uit Gods naam.

Michael, Michael verhef hen nu zeer,

Voor hun God-Zelf buigen zij neer;

Tintelende vlam van Kracht,

Hun geloftes voor altijd tot stand gebracht.

Lieve Michael, ga hen nu voor,

Eerbied van hen naar uw schild van Geloof;

Harnas van Licht van de levende vlam,

Maak actie manifest uit Gods naam.

(geef dit ritmische mantra eenmaal of in veelvouden van drie)

Ik aanvaard dat dit nu is volbracht met volle kracht! IK BEN deze volbrenging nu met volle kracht! IK BEN, IK BEN, IK BEN goddelijk leven dat volmaaktheid uitdrukt in elk opzicht en voor altijd. Dit wat ik voor mijzelf tevoorschijn roep, roep ik op voor elke man, vrouw, en kind op deze planeet!

  Gebed aan Aartsengel Michael (Engels)

Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.