Leven Geeft Leven

De wereld is in beroering. Waar ligt de oplossing?

Er ontbreekt iets aan onze beschaving. Een vitaal onderdeel wordt verwaarloosd: en dat is de scheppende en sociale kracht van het (ongeboren) kind. Als er een verandering in onze samenleving moet komen, dan komt die door het kind. Het kind wordt geboren met de oplossingen voor alle problemen. Het is daarom van groot belang dat het kind wordt gekoesterd en de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, van conceptie tot volwassenheid (33 jaar).

Alleen dan zal onze samenleving weer gezond kunnen worden.

Abortus is géén voorbehoedsmiddel.

Baby Olivia

Van een eencellig mens tot een baby met een kloppend hart, hersengolven, vingers en tenen, Olivia toont de opmerkelijke schoonheid van een uniek leven in de baarmoeder.

Het Baby Olivia-project biedt een medisch nauwkeurige, geanimeerde glimp van het menselijk leven vanaf het moment van bevruchting. Het verhaal beschrijft haar groei naarmate ze vordert van de ene ontwikkelingsfase naar de volgende, ter voorbereiding op haar verdere leven buiten de baarmoeder.

Website: https://babyolivia.liveaction.org


BELANGRIJK:  Hulp via Beschermde Wieg

De Stichting Beschermde Wieg stelt zich ten doel zwangere vrouwen die – om welke redenen dan ook – geen beroep op reguliere hulpverlening kunnen, durven of willen doen, desgewenst anoniem, hulp te bieden bij hun vragen en onzekerheden rond hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn bevallen.

HULPLIJN ==>  Vrouwen in nood met een hulpvraag kunnen contact opnemen via een live chat en via tel.nr.:

0800-6005

(24 uur per dag bereikbaar)


Elke ziel heeft een missie

Geen enkele conceptie is een vergissing

Bestel je exemplaar van Geboren willen worden online of doneer en steun ons initiatief!

Download de eerste hoofdstukken

Bekijk hier de informatie over dit boekje.


Stichting Leven Geeft Leven is een initiatief zonder winstoogmerk (ANBI)
om uitdrukking te geven aan onze aangeboren liefde en respect voor elk mensenleven van conceptie tot natuurlijke dood. Wij hebben diepe eerbied voor het kind: de basis van onze toekomst!


Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.